Arbeta som mentor eller anteckningsstöd

Du som har studerat ett par terminer – varför inte hjälpa en student med funktionsnedsättning, genom att vara mentor? Genom att arbeta som mentor kan du medverka till att förbättra studiesituationen för en annan student och samtidigt få viktiga erfarenheter.

Två tjejer pluggar vid ett bord. Foto: Kennet Ruona

Det finns många olika funktionsnedsättningar som kan försvåra studierna, exempelvis ADHD, autismspektrumtillstånd, dyslexi samt syn- och hörselnedsättning. Studenter med funktionsnedsättning kan få en rad olika stödåtgärder för att ges liknande möjligheter som studenter utan funktionsnedsättning. En stödåtgärd är att få hjälp av en mentor.

Att arbeta som mentor

Din främsta uppgift som mentor är att stötta med planering och struktur. Du ger förslag utifrån dina egna erfarenheter och fungerar som ett bollplank.

Din roll är att motivera och stötta studenten utifrån studentens egna förutsättningar och nivå. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter men det är studenten själv som genomför sina studier.

Mentor och student matchas av samordnare på respektive fakultet. Det är både utvecklande och lärorikt att arbeta som mentor och kan vara meriterande att ha i ditt CV. Ersättningen är 120 kronor per timme. Arbetet omfattar vanligtvis en till två timmar per vecka.

Anmäl ditt intresse

Arbetar du redan som mentor eller är du intresserad av att arbeta som mentor, oavsett vilket ber vi dig att fylla i intresseanmälan.

Fyll i en intresseanmälan för att arbeta som mentor

Önskvärda meriter/egenskaper

  • Minst ett års högskolestudier
  • God förmåga att planera och strukturera
  • Lugn, trygg och tålmodig person
  • Kännedom om funktionsnedsättningar som kan skapa utmaningar i studiesituationen
  • Erfarenhet av att motivera och coacha

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Information för mentorer

Här hittar du mer information om hur det kan vara att arbeta som mentor och nyttiga verktyg som du kan ha användning av när du arbetar som mentor.

Mentorshandboken på Specialpedagogiska skolmyndigheten

Att arbeta som anteckningsstöd

Att arbeta som anteckningsstöd innebär att du delar de anteckningar du gör under kursens föreläsningar med en eller flera studenter som har beslut om pedagogiskt stöd.

Nya riktlinjer för ersättning håller på att tas fram. Mer information kommer. Har du frågor kontakta registreringpedstod [at] stu [dot] lu [dot] se

Läs mer om rutiner och blanketter på Information för mentorer och anteckningsstöd

Kontakta Pedagogiskt stöd

Ställ dina frågor som rör mentorsarbete till:

Liselott Eriksson
Mentorskoordinator Pedagogiskt stöd
infopedstod [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon 046-222 88 26

Ställ dina frågor som rör anteckningsstöd till:

Charlotte Marklund
Administratör
registreringpedstod [at] stu [dot] lu [dot] se

Frågor som gäller löneutbetalning:

Statens Servicecenter
www.statenssc.se
0771-456 000