Forskarexamina

Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng (hp) på forskarnivå. I utbildningen ska en doktorsavhandling om minst 120 hp ingå. Avhandlingen ska försvaras vid en offentlig disputation.

Som en etapp i forskarutbildningen kan licentiatexamen utfärdas. Utbildningen ska omfatta 120 hp på forskarnivå. I utbildningen ska en vetenskaplig uppsats om minst 60 hp ingå.

För ytterligare information hänvisas till den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildningsämne.

Följande forskarexamina utfärdas vid examensavdelningen:

  • Filosofie licentiatexamen (Degree of Licentiate of Philosophy)
  • Ekonomie licentiatexamen (Degree of Licentiate of Philosophy)
  • Teologie licentiatexamen (Degree of Licentiate of Theology)
  • Konstnärlig licentiatexamen (Degree of Licentiate of Philosophy in Fine Arts)
  • Teknologie licentiatexamen - (Degree of Licentiate in Engineering)
  • Konstnärlig doktorsexamen (Degree of Doctor of Philosophy in Fine Arts)
  • Filosofie doktorsexamen (Degree of Doctor of Philosophy)
  • Ekonomie doktorsexamen (Degree of Doctor of Philosophy)
  • Teknologie doktorsexamen (Degree of Doctor of Philosophy in Engineering)
  • Teologie doktorsexamen (Degree of Doctor of Theology)

Kontaktinformation

Examensavdelningen
examen [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 01 00

På grund av Corona-viruset har vi just nu begränsade möjligheter att ta telefonsamtal. Du når oss lättast via mejl.

Måndagar kl 9.00–10.00
Tisdagar kl 14.00–15.00
Torsdagar kl 9.00–10.00

Besöksadress:
Sektionen Student och utbildning
Genetikhuset,
Sölvegatan 29 B, Lund

Karta på google.se

Vänligen boka tid för ditt besök i förväg.

Postadress:
Examensavdelningen
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Vi tar inte emot några besök tills vidare
Ansök om examen från LTH

Ansök om examen från Medicinska fakulteten