Filantropiska rådet

Betydelsen av privat finansiering till forskning och universitetets verksamhet har ökat det senaste decenniet. Det filantropiska rådet ska bidra till vidareutveckling av Lunds universitets arbete med fundraising och donatorvård samt rådgivning till verksamheten i dessa frågor.

Rådets ledamöter

  • Rolf Abdon, grundare och tidigare VD Abdon Finax AB
  • Leif Andersson, VD Crafoordska stiftelsen
  • Kajsa von Geijer, SVP HR Thule Group
  • Gabriella Hurtig Hedlund, Stf Regionchef SEB Region Syd
  • Annika Lundius, styrelseledamot Industrivärden samt Entreprenörskapsforum, tidigare vice VD Svenskt näringsliv
  • Anders Dellson, VD tretton37 AB
  • Pia Siljeklint, avdelningschef Donatorrelationer, Lunds universitet
  • Torbjörn von Schantz, universitetets rektor, ordförande


Ledamöterna utses av rektor i samråd universitetets avdelning för Donatorrelationer.  Nuvarande ledamöter är utsedda för perioden 2019-05-16 till och med 2021-05-15.

 

Kontaktinformation

Avdelningen Donatorrelationer

Pia Siljeklint 
Avdelningschef
Telefon: 046-222 34 39
pia [dot] siljeklint [at] fsi [dot] lu [dot] se

Eric Hamilton
Senior Development Officer
Telefon: 046-222 03 41
eric [dot] hamilton [at] fsi [dot] lu [dot] se

Helena Perhag
Senior Development Officer
Telefon: 046-222 30 68
helena [dot] perhag [at] fsi [dot] lu [dot] se

Nomie Gabevik
Senior Development Officer
Telefon: 046-222 36 45
nomie [dot] gabevik [at] fsi [dot] lu [dot] se


Alla medarbetare på Donatorrelationer