Vicerektor Bo Ahrén

Bo Ahrén är vicerektor med särskilt ansvar för samverkan.

Bo är läkare och professor i klinisk metabol forskning vid institutionen för kliniska vetenskaper Lund och överläkare vid endokrinologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus. Han bedriver forskning kring diabetes och har varit med om att utveckla nya mediciner i behandlingen av Typ 2-diabetes.

Bo har tidigare bland annat varit chefsläkare vid Region Skåne och klinikchef för forskningskliniken vid Universitetssjukhuset i Lund. Under sex år med start 2006 var han dekan för Medicinska fakulteten.

Vicerektor Bo Ahrén
Vicerektor Bo Ahrén
Vicerektor Bo Ahrén