Lunds universitet söker prorektor från 1 januari 2021

Rekryteringsgruppen arbetar nu vidare med rekryteringen. Kravprofil för prorektor finns nedan.

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet är ett av Nordens största och främsta universitet. Framgångarna kan tillskrivas universitetets förmåga att skapa framstående forsknings- och utbildningsmiljöer, en unik ämnesbredd och gränsöverskridande samarbeten. En förutsättning för detta är starkt studentinflytande, omfattande internationalisering och nära samverkan med omvärlden.

Lunds universitet söker nu en prorektor som, tillsammans med rektor och övrig ledning, ska utveckla universitetets utbildning, forskning och samverkan och som ska tillvarata det breda universitetets möjligheter. Samtidens globala frågor, inte minst den pågående pandemin, ställer ständigt universitetet inför nya utmaningar.

Prorektor tjänstgör i rektors ställe när rektor inte är i tjänst, och ersätter i övrigt rektor i den utsträckning som rektor bestämmer. Prorektor ingår bl a i universitetsledningen och rektors ledningsråd. Vid Lunds universitet förväntas rektor och prorektor arbeta som ett lag som kompletterar varandra och tillsammans leder universitetet. I detta sammanhang är Lunds universitets strategiska plan för åren 2017 - 2026 ett centralt dokument.

Kvalifikationer

Prorektor är:

 • en akademiskt välförankrad lektor eller professor med gedigen aktuell erfarenhet av och en mycket god förmåga att bedriva forskning, undervisning och samverkan med omgivande samhälle
 • en erfaren, ansvarstagande, engagerad och tydlig akademisk ledare med personlig integritet som kan omsätta visioner i handling
 • en relationsbyggare med god förmåga att driva universitetsfrågor på nationell och internationell nivå samt med goda kunskaper i såväl svenska som engelska språket

Prorektor ska tillsammans med rektor:

 • vara universitetets främsta företrädare och agera i dess intresse gentemot omvärlden
 • verka för att utbildning och forskning ska hålla högsta kvalitet, berika varandra och vara sammanflätade
 • arbeta för ett sammanhållet universitet, där ett ledarskap byggt på kommunikation, integritet och förmåga att inspirera är centralt
 • värna och utveckla det breda universitetet och dess mångfald
 • värna och utveckla kollegiala processer och akademisk frihet
 • arbeta för ett gott ledarskap, medarbetarskap och studentinflytande
 • arbeta för en hållbar och attraktiv studie- och arbetsmiljö för studenter och medarbetare, där  jämställdhet och likabehandling är av största vikt

Övrig information

Information om anställningen kan ges av personalchef Gunilla Thylander:
+46 730 57 67 66, gunilla [dot] thylander [at] hr [dot] lu [dot] se

Fackliga företrädare:

 • SACO-S, Adam Brenthel: +46 46 222 87 16, adam [dot] brenthel [at] saco-s [dot] lu [dot] se
 • SEKO, Ingrid Lagerborg: +46 46 222 93 61, ingrid [dot] lagerborg [at] seko [dot] lu [dot] se
 • OFR, Kjell Nilsson: +46 46 222 42 68, kjell [dot] nilsson [at] soc [dot] lu [dot] se

Ledamöter i rekryteringsgruppen:

 • Ordförande Jonas Hafström: +46 704 24 36 81, jonas [dot] hafstrom [at] rektor [dot] lu [dot] se 
 • Professor Viveka Alfredsson: +46 46 222 81 55, viveka [dot] alfredsson [at] fkem1 [dot] lu [dot] se
 • Ekonomichef Ingrid Bengtsson-Rijavec (extern ledamot): +46 768 87 08 52, ingrid [dot] b-r [at] brevboxen [dot] se 
 • Student Linnea Karlsson +46 735 039408 , linnea [dot] karlsson [at] lus [dot] lu [dot] se
 • Student Malin Bruce: +46 70 821 31 17, ordf [at] lus [dot] lu [dot] se
 • Professor Anne L’Huillier: +46 46 222 76 61, anne [dot] lhuillier [at] fysik [dot] lth [dot] se
 • Kanslichef Catrin Malmström: +46 46 222 71 83, catrin [dot] malmstrom [at] science [dot] lu [dot] se
 • Universitetslektor Johan Östling: +46 702 81 75 75, johan [dot] ostling [at] hist [dot] lu [dot] se